Girişimlerin Ardındakiler #31

Bugün XKüp Akademi’nin kurucusu Gürkan Çubuk ile birlikteyiz. Kendisiyle XKüp Akademi’nin kuruluşundan ve deneyimlerinden bahsettiğimiz samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Otuz birinci sayımızın konuğu Gürkan Çam’a davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz.

Hakan Durmuş: Merhabalar Gürkan Bey, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere kendinizden ve neler yaptığınızdan bahseder misiniz?

Gürkan Çubuk: Merhabalar. Rica ederim, ayrıca ben de teşekkür ederim. DOU Startup Girişimcilik Kulübünü ve çalışmalarınızı takip ediyorum. Açıkçası üretim odaklı olduğunuz içinde umutlanıyorum.

Tabi ki, işimiz “Yeni nesil insan keşfi ve matematik”. Çok farklı bir tanım oldu biliyorum. Kurumumuza katılan öğrenciyi önce keşfediyoruz (Kalıpları, yaşam tarzı, öz disiplini, reaksiyonları) ardından yol haritası çıkartıp ülkesine ve dünyaya faydalı olmasını sağlayacak “lider kişi” yetiştiriyoruz.

HD: XKüp Akademi’yi kurmanızdaki amacınız ne idi ve ileriye dönük hedeflerinizde neler var?

GÇ: XKüp Akademi ihtiyaçtan doğdu. Yaklaşık 20 sene belli kurumlarda çalıştıktan sonra eğitimin doğru kişilerin elinde olmadığını fark ettim (işini düzgün yapanlar hariç) ve kendi yerimi kurma kararı aldım.

İleriye dönük hedeflerimize gelince, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Herkes kabul etmeli ki, son iki yıldır çok ilginç günler yaşıyor ve hızlı uyum sağlıyoruz. Online dersler, sanal dünyalar, pandemi ve yaşam… Bizim “iz bırakan öğrenci” profilini adım adım çağa göre şekillendirmeliyiz. Çünkü “Çağı tanıyamazsanız, tanımlanırsınız.”

HD: Multidisipliner bir girişimcisiniz, yeni bir proje oluştururken bu özelliğinizin size ne gibi katkıları oluyor?

GÇ: Multidisipliner, bir çalışmada herkesin farklı konuda bilgisinin olmasıdır. Bu kişiler birleşik, herkes kendi alanında kendi işini yapınca ortaya kapsamlı harika bir iş çıkıyor. “Yalınayaklar koleji” bunun en güzel örneği.

HD: Teknoloji ve dünya gündemi günden güne değişiyor, ileriye dönük girişimlerinizde ne gibi projeler bizi bekliyor olacak?

GÇ: Çok doğru. Nesilde günden güne değişiyor. Branşım olan matematiği aktarırken, oyunlaştırma, hikayeleştirme, yazılım ve kod odaklı akılda kalıcı farklı metodlar kullanıyoruz. Matematik öğretmenlerinin gözden kaçırdığı bir ayrıntı var. Belli bir süre sonra herkes anlıyormuş gibi anlatıyorlar. Önce öğrenciyi keşfedip, onun anlayacağı dil ve tarza göre ders şekillendirilmeli. Kurumumuzda her öğrencinin dosyası titizlik ile tutulur. Çünkü “Eğitimi nasıl gerçekleştirebiliriz?” üzerinde çalışan bir ekibiz.

HD: Sizi hayatta/yaptığınız işlerde bir adım öteye taşıyan unsurların neler olduğunu düşünüyorsunuz?

GÇ: Risk almam. Tabii üzerinde düşünülmüş, stratejisi belirlenmiş ve çalışılmış girişimcilik fikirleri bunun dışında kalıyor. “Aklımıza düşen her şeyi hayata geçir.” prensibi ile ilerliyorum.

HD: Yaptıklarınızın ardında nasıl bir motivasyon ve hedef bulunuyor? Sizi bir şeyler yapmaya iten güdüyü nasıl tanımlarsınız?

GÇ: Aslında size bir sır vereyim mi? İnsanların bazen motivasyonu dalgalanır. Orada devreye kim giriyor biliyor musunuz? Öz disiplin. Sanırım bu yüzden de bizi ileriye taşıyan ve taşıyacak olan o.

HD: Sizi motive eden bir cümle veya bir hayat mottonuz var mı? Varsa nedir?

GÇ: Elbette. Öğrencilerime, ekibime ve hatta zaman zaman kendime hatırlattığım “Çağın problemine çözüm buluyor iseniz çağın gerisindesinizdir.” mottosu.

Beni hep ileriyi görme noktasında ateşleyen ve daha fazla düşünmemi sağlayan mottonun bu olduğunu söyleyebilirim.

HD: Gençlere bir tavsiye verecek olsaydınız neler söylerdiniz?

GÇ: Yap! Sadece yap!

Hakan Eray Durmuş | Çekirdek Ekip Üyesi

--

--

Doğuş Üniversitesi Girişimcilik Kulübü

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store